In my sketchbooks I play with materials and techniques. 
Here I use my creative freedom, not to search but to find.
_
In mijn schetsboeken speel ik met materialen en technieken. 
Hier gebruik ik mijn vrijheid in het maken, niet om te zoeken maar om te vinden.


You may also like

Back to Top