‘Ik maak verhalende beelden, illustraties en autonoom werk. In mijn werk zoek ik de essentie in verstilling en suggestie. Ik neem de de kijker graag mee in mijn verbeelding. Door te werken met gemengde technieken, texturen en materialen, probeer ik met detail en gelaagdheid een laagje dieper van de kijker te raken. Mijn werk is een mix van figuratief, grafisch, soms meer abstract’.
Corine heeft een achtergrond als grafisch ontwerper (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 1995). Na een aantal jaren gewerkt te hebben als grafisch ontwerper bij een ontwerpbureau en uitgeverij gespecialiseerd in kunstboeken, is ze verder gegaan als zelfstandig ontwerper. Sinds 7 jaar heeft ze zich daarnaast ontwikkeld als illustrator en illustratief kunstenaar. In deze periode en tot nu toe volgt ze diverse cursussen en masterclasses om haar eigen stem in illustratie en autonoom werk te blijven ontwikkelen.
'I make narrative images, illustrations and autonomous work. In my work, I seek the essence in stillness and suggestion. I like to bring the viewer into my imagination. Working with mixed techniques, textures and materials, I aim to touch a layer deeper of the viewer with detail and layering. My work is a mix of figurative, graphic, sometimes more abstract'.
Corine has a background as a graphic designer (University of the Arts Utrecht, 1995). After several years working as a graphic designer at a design agency and publishing house specialised in art books, she continued as an independent designer. Since 7 years, she has additionally developed as an illustrator and illustrative artist. During this period and until now, she has been taking various courses and master classes to continue developing her own voice in illustration and artistic work.


Back to Top