(Nederlands onder)
'I love to make illustrations, create narrative images. I explore the essence in silence and suggestion. Inspired by the everyday, the ordinary and the unmistakably present, I draw the viewer into my imagination. I prefer to work on paper and play with mixed techniques and textures. My work is figurative and graphic, sometimes with a touch of abstract.'
I believe in the added value and power of an image. Images tell, suggest, touch, tolerate or intolerate, dislike, inspire, make visible. Images reflect the inner world of the artist.
After graduating from the HKU University of the Arts Utrecht, Graphic Design, Corine started working as a graphic designer at a design agency / publishing house specialized in art books. This is where she worked on special publications and projects in the field of art, design, photography and architecture, for museums, art historians, multinationals and art collectors.
After a few years, she continued as an independent designer. Since 5 years she also works as an illustrator and illustrative artist. During this period, she attended various courses and master classes to continue developing her own voice in illustration and narrative images.
You can find the graphic design work from Corine at https://corineteubengrafischontwerp.nl 
‘Ik maak illustraties, verhalende beelden. Ik onderzoek de essentie in verstilling en suggestie. Geïnspireerd door het alledaagse, het gewone en onmiskenbaar aanwezige, neem ik de kijker mee in mijn verbeelding. Ik werk het liefste op papier met gemengde technieken en texturen. Mijn werk is figuratief en grafisch soms met een knipoog naar abstract’
Ik geloof in de toegevoegde waarde en kracht van beeld. Beeld vertelt, suggereert, raakt, tolereert of intolereert, verafschuwd, inspireert, maakt zichtbaar. Beeld weerspiegeld de innerlijke wereld van de maker.
Na het afronden van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Grafisch Ontwerp, is Corine gaan werken als grafisch ontwerper bij een ontwerpbureau en uitgeverij gespecialiseerd in kunstboeken. Hier werkte ze aan bijzondere publicaties en projecten op het gebied van kunst, design, fotografie en architectuur, voor musea, kunsthistorici, multinationals en verzamelaars.
Na een aantal jaren is ze verder gegaan als zelfstandig ontwerper en sinds 5 jaar werkt ze daarnaast als illustrator en illustratief kunstenaar. In deze periode heeft ze diverse cursussen en masterclasses gevolgd om haar eigen stem in illustratie en verhalende beelden te blijven ontwikkelen.
Het grafische ontwerpwerk van Corine is te vinden op: https://corineteubengrafischontwerp.nl 
Back to Top