Privacy Statement
Corine Teuben vindt jouw privacy belangrijk en doen er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. 
Om je aanvragen of opdrachten van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt.
In dit Privacy Statement omschrijf ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:
Online als je een van mijn websites bezoekt, zoals corineteuben.nl en www.corineteubengrafischontwerp.nl
Offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft wanneer je een dienst of product offline koopt.
Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement die van toepassing zijn op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.
We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:
1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT
Als je je aanmeldt om informatie te ontvangen, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.
Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier om informatie te ontvangen.
Wanneer je een dienst of product afneemt, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn diensten.
2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer wordt verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren en om de factuur te sturen.
Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je informatie te sturen die je gevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
Ik gebruiken je gegevens om informatie te geven bij mijn diensten en producten. Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie wij werk uitbesteden (zoals technisch support) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN
De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@corineteuben.nl.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@corineteuben.nl.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
Corine Teuben vindt jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn social media, mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik hou mezelf niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT (voor het laatst bijgewerkt februari 2021)
Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.
Corine Teuben illustratie, fine art en grafisch ontwerp
Dantelaan 91
3533 VC  Utrecht, Nederland
info@corineteuben.nl

Back to Top